Personalizacija (ili licenciranje) je postupak preuzimanja Vaših personalnih podataka (drugi naziv za njih je : licenca) i njihovog upisa u Vašu postojeću instalaciju programa Taur što Vam omogućava sledeće:

  1. da možete da aktivirate i koristite program Taur tokom period od 12 meseci i
  2. da možete da štampate izveštaje i dokumente u programu Taur sa nazivom Vaše firme.

Personalne podatke određuje Tauryss i obezbeđujemo da su dostupni na ovom sajtu u roku od 24h po prijemu Vaše uplate.

Postoje dva načina da preuzmete Vaše Personalne podatke i da ih upišete.


Prvi način: 

  1. Otvorite tabelu sa postojećim  personalnim podacima (licencama) i nađite svoje podatke. Obratite pažnju da su u tabeli svi podaci poređani rastućim abecednim redom po nazivu. Vaši podaci se nalaze u jednom redu. Ovu tabelu možete otvoriti klikom na ovaj pasus.
  2. Kad nađete svoje personalne podatke (licencu) - prepišite te podatke (ili ih prekopirajte) u otvoren Poslovno knjigovodstveni program Taur u sledeću formu: Glavni sadržaj -> Sistem -> Personalizacija.  Ovim ste upisali Vaše personalne podatke (licencu) i aktivirali program za odgovarajući period.

 Drugi način:

  1. Kliknite na ovaj pasus da biste otvorili formu za upis Vašeg identifikacionog broja (pib ili jmbg). Upisivanjem Vašeg identifikacionog broja i klikom na dugme pored snimićete fajl sa svojom licencom.
  2. Iskopirajte taj fajl u folder u kome je instaliran Vaš program Taur. Kod prvog sledećeg pokretanja programa Taur - on će automatski da ga prepozna, i prepiše podatke iz tog fajla na odgovarajuće mesto. Ovim ste upisali Vaše personalne podatke (licencu) i aktivirali program za odgovarajući period.