O programu

Osobine programa Taur
 1. Taur je kompletan Poslovno knjigovodstveni program, što znači da pokriva sve delove poslovanja.
 2. Omogućuje knjigovodstveno praćenje poslovanja prema zakonskim propisima.
 3. Taur je proveren program, zahvaljujući tome što ga koristi preko 700 korisnika širom Srbije.
 4. Program možete probati besplatno u trajanju do 30 dana od dana instalacije programa.
 5. Minimalni troškovi - trajno niska cena zakupa. Cena programa ne zavisi od broja računarskih mesta na kojima ga koristite. Takođe, za knjigovodstvene agencije cena ne zavisi od broja korisnika kojima vode knjige.
 6. Taur je univerzalan program zato što odgovara velikom broju malih i srednjih preduzeća, radnji i knjigovodstvenih agencija, koje se bave trgovinom robama i uslugama, proizvodnjom, ugostiteljstvom i knjigovodstvom.
 7. Jednostavnost korišćenja: sadržaj je na srpskom jeziku, sve mogućnosti programa su lako razumljive. Ukoliko nemate instaliran program Taur - možete ga samostalno preuzei i instalirati sa našeg sajta, lako podesiti, i brzo naučiti da koristite.
 8. Izmene programa su postojećim korisnicima potpuno besplatno dostupne preko našeg web sajta sa stranice za Download izmena programa.
 9. Kvalitetna podrška preko našeg web sajta, jer možete preuzeti aktuelne izmene programa, postaviti pitanja mailom i brzo dobiti odgovor, preuzeti korisne besplatne pomoćne programe, koristiti korisne linkove.
 10. Za one koji žele pomoć tako da za Vas neko obavi instalaciju i podešavanje i da Vam organizuje i obavi obuku - možete se javiti najbližem distributeru kojih ima više širom Srbije. Cena obuke zavisi od broja sati i na Vama je da odredite broj sati koji Vam je potreban.
 11. Prilagodljivost programa Taur znači da je moguće da podesite prema Vašim potrebama koristeći veliki broj parametara.
 12. Otvorenost programa Taur znači da bilo koji izveštaj koji dobijete možete da izvezete u fajl u nekom od popularnih formata, među kojima je Excel format podrazumevan.
 13. Taur je integrisan poslovni sistem, što znači da se jedna poslovna promena upisuje samo jednom.
 14. Operativan je na sledećim verzijama MS Windows-a: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10.
 15. Radi u klijent-server okruženju. Instalacija je jednostavna. Operativan je u lokalnim računarskim mrežama.
 16. Za upotrebu programa dovoljna je uobičajena konfiguracija računara.
 17. Maksimalna velicina jedne tabele je 2GB.
 18. Elektronska izrada racuna i drugih dokumenata i izvestaja moguca je uz upotrebu nekog od programa za stampanje u PDF fajl.
 19. Takodje, prethodnog moguce je da izlazne racune izvezete u XML fajl kao i da uvezete primljene racuna dobijene u XML fajlu. Pri tome, vazno je da smo usvojili preporuceni format XML fajla za ovu namenu od strane Udruzenja proizvodjaca softvera Srtije iz 2020.g godine.


Min Konfiguracija

Minimalna potrebna konfiguracija računara

Za potrebe korišćenja programa na radnim stanicama (klijentima) dovoljna je uobičajena konfiguracija koju sada lako nalazite na tržištu:

 • CPU 2 GHz ili jače,
 • RAM 4 GB ili više,
 • HD 1GB slobodnog prostora ili više,
 • laserski štampač (ako želite - možete da štampate na mrežnom štampaču),
 • Windows 7 ili novija verzija.

Za potrebu instalacija programa na serveru potrebna je sledeća konfiguracija: 

 • CPU 2 GHz ili jače,
 • RAM 8 GB ili više,
 • HD 1 GB slobodnog prostora ili više,
 • laserski štampač (ako želite - možete da štampate na mrežnom štampaču),
 • Windows 7 ili novija verzija.


Finansijsko knjigovodstvo

Finansijsko knjigovodstvo

Ažuriranje potrebnih šifarnika (matičnih podataka): 

 • Vrste naloga
 • Kontni okvir
 • Partneri (kupci i dobavljači)
 • Radnici
 • Sektori

Ažuriranje naloga, odnosno obrada podataka

Izveštaji:

 • Kartica glavne knjige
 • Sve vrste analitike (po Kupcima/Dobavljacima, Radnicima, Sektorima)
 • Dnevnik rada
 • Zaključni list
 • Obrađeni nalozi
 • Bilansi
 • Prihodi i rashodi po mesecima
 • Knjiga ulaznih i izlaznih računa, kao i poreska prijava direktno iz Glavne knjige

Mogućnost praćenja promena sa deviznim iznosom  (svaka valuta ide na posebno konto).

Mogućnost izvoza prometa u fajl propisanog formata na zahtev državnog organa kontrole.


Materijalno-robno knjigovodstvo

Materijalno-robno knjigovodstvo

Obuhvata sledeće dokumente:

 • Kalkulacije,
 • Otpremnice i računi,
 • Medjumagacinski promet,
 • Povratnice,
 • Popisi i nivelacije,
 • Knjižna pisma,
 • Predračuni,
 • Kalo, rastur,  lom i kvar

Deo ovog knjigovodstva jesu i tzv. proizvodni dokumenti, tj:

 • Radni nalozi

 • Trebovanja

 • Predajnice

Pokrivena su oba sistema prodaje (veleprodaja i maloprodaja).

Zalihe u objektima možete da pratite po: nabavnim cenama, veleprodajnim i maloprodajnim cenama.

Na raspolaganju su sledeći izveštaji:

 • Dnevnik rada
 • Izveštaj o prometu i stanju zaliha
 • Stanje zaliha po mestima
 • Kartica proizvoda i kartica partnera
 • KEPU
 • Analiza prometa po proizvodima, partnerima i posrednicima
 • Analiza datih i primljenih računa prema dospelosti
 • Knjiga ulaznih i izlaznih računa, kao i poreska prijava direktno iz materijalno-robnih promena

Postoji komunikacija sa kasama, što znači da je moguće preneti promene cena artikala na kase, kao i preneti ostvarenu prodaju sa kasa u odgovarajući dokument.

Za potrebe STR/SUR i Komisione program pokriva sledeće potrebe:

 • Ugostiteljski list
 • Komisioni prijemno-povratni dokumenti
 • Knjiga prihoda i rashoda
 • Bilans uspeha za radnje

 
Obracun zarada

Obračun zarada

Obračun zarada ima mogućnost da radi zadavanjem:

 • bruto ili neto iznosa zarade ili

 • fonda časova.

Obuhvaćeni su obračuni:  rada, bolovanja i porodilja

Obezbeđeni su sledeći dokumenti/izveštaji:

 • OZ
 • PPP-PO
 • OPJ
 • M4
 • Kartica radnika
 • Spisak radnika koji primaju zaradu na račun odnosno gotovinski
 • PPP

Omogucena je izrada XML fajla za elektronsku predaju Poreskoj Upravi Srbije.

Program automatski popunjava virmane.

Program je operativan samo u republici Srbiji,

 


Osnovna sredstva

Osnovna sredstva

Ovo knjigovodstvo pokriva sledeće vrste promena:

 • Nabavka
 • Dogradnja
 • Aktiviranje
 • Rashod
 • Otuđenje
 • Prodaja
 • Isknjizenje
 • Amortizacija
 • Revalorizacija

Obezbeđeni su sledeći dokumenti/izveštaji:

 • Knjiga osnovnih sredstava
 • Kartica sredstva
 • Izveštaji o obračunatoj amortizaciji i revalorizaciji


Blagajna

Blagajna
 • Obezbeđuje izradu ulaznih i izlaznih naloga blagajne.

 • Mogućnost više vrsta naloga blagajne.

 • Izrada Dnevnika blagajne, kao i stanja po vrstama blagajni. 
POS (Kasa)

Kasa (POS)
 • Program Kasa (POS) je deo programa namenjen za izradu fiskalnih računa.
 • Postoji automatizovan prenos podataka (razmena) između knjigovodstvenog programa i programa Kase.
 • Predviđena je mogućnost korišćenja bar koda.
 • Postoje dva ugrađena dizajna programa: jedan za markete, drugi za ugostiteljske objekte.
 • Program Kasu je moguće povezati sa sledećim fiskalnim štampačima: Galeb fp550, gp550, fp600, GP100 i GP350 (sve pomocu: Metalink), Informatika Kolibri i Partner (pomocu PosPrint), HCP Best, HCP P2 DS  i HCP Secunda  (pomocu njihovog printer drajvera: Residential gateway), Int Raster dp-25 (pomocu FprintWIN).
 • Instalacija programa Kase i povezivanje sa nekim fiskalnim uređajem  je komplikovanija nego knjigovodstvenog dela programa, pa za ovu namenu vam preporučujemo da se obratite za podršku.