Namenjeno je samo za korisnike koji već imaju instalaciju Poslovno knjigovodstvenog programa Taur i žele da preuzmu samo izmene (update) programa. Važi za sve regione.

Preuzmite fajl sa programskim izmenama i snimite ga na svoj računar (15 MB).

 

Nakon što fajl snimite na svoj računar, pokrenite preuzeti fajl da biste raspakovali programske izmene.

 

Važna napomena: Pre raspakivanja preuzetog fajla - obavezno zatvorite Poslovno knjigovodstveni program Taur ako je otvoren.

1.2.2020 Obračun amortizacije dorađen tako što je uvedena opcija da je moguće podesiti sistem obračuna da bude po mesecima (stari sistem, i dalje podrazumevan) ili po danima (novi sistem).
Podešavanje obavljate u formi za Podešavanje osnovnih sredstava, a što se nalazi u Pomoćnim programima.
Oznaka verije je 2020.3 . Ovo je i dalje radna verzija. Molim za povratne infomacije.

25.1.2020 Obračun poreske amortizacije doražen prema poslednjim zakonskim promenama. Oznaka verije je 2020.2 . Radna verzija. Molim za povratne infomacije.

14.9.2018 Razne manje dorade. Doraćena izrada POPDV obrasca.