AmmyyAdmin omogućava da se služba podrške poveže na Vaš računar kako bi stekla uvid u problem i ponudila rešenje.

 

Preuzmite fajl Axy-Setup.exe i snimite ga na svoj računar (0.5 MB).

 

Nakon što fajl snimite na svoj računar, pokrenite preuzeti fajl da biste instalirali program.