Namenjeno je samo za korisnike koji još uvek nemaju instaliran Poslovno knjigovodstveni program Taur i koji posluju u Bosni i Hercegovini

Preuzmite fajl sa početnom instalacijom Poslovno knjigovodstvenog programa Taur za BIH i snimite ga na svoj računar (20 MB).

Preuzmite fajl sa početnom instalacijom POS programa (kasa) Taur za BIH i snimite ga na svoj računar (20 MB).

Nakon što fajl snimite na svoj računar, pokrenite preuzeti fajl da biste instalirali program.
Program možete probati do 30 dana počev od završene instalacije.