Namenjeno je samo za korisnike koji još uvek nemaju instaliran kasa-program Taur (POS) i koji posluju u Srbiji.

Preuzmite fajl sa početnom instalacijom kasa-programa Taur (POS) za Srbiju i snimite ga na svoj računar.

Nakon što fajl snimite na svoj računar, pokrenite preuzeti fajl da biste instalirali program.
Program možete probati do 30 dana počev od završene instalacije.